محصولات مبدل سریال

مبدل پورت سریال که به آن سرور سریال یا تغییر مسیر دهنده پورت نیز می‌گویند، دستگاهی است که داده‌ها را بین یک پورت سریال کامپیوتری (COM port) و یک شبکه محلی (LAN) منتقل می‌کند.

به این ترتیب این امکان فراهم است تا به جای کابل‌های سریال از اترنت استفاده کنیم و درهم و برهمی آن محل را به حداقل برسانیم و به دستگاه‌های سریال اجازه دهیم تا بسیار دورتر از کامپیوترهایی که استفاده می‌کنند قرار بگیرند.