محصولات پسیو شبکه

تجهیزات پسیو شبکه نمی توانند به صورت مستقیم تاثیری در سیگنال ها داشته باشند و تنها برای انتقال این سیگنال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجهیزاتی که در شبکه‌های پسیو استفاده می‌شوند به پیکربندی خاصی نیاز ندارند و معمولا برای ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌های اکتیو شبکه مورد استفاده هستند. از مهم ترین تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به این موارد اشاره کرد: کابل برای انتقال اطلاعات، پچ پنل، پچ کورد، فیبر نوری که از جدیدترین تکنولوژی های انتقال اطلاعات به شمار می رود و با سرعت بسیار زیادی اطلاعات را منتقل می کند، کیستون پریز، سوکت، رک و نگهدارنده کابل‌ها.

محصولات پسیو شبکه

تجهیزات پسیو شبکه نمی توانند به صورت مستقیم تاثیری در سیگنال ها داشته باشند و تنها برای انتقال این سیگنال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجهیزاتی که در شبکه‌های پسیو استفاده می‌شوند به پیکربندی خاصی نیاز ندارند و معمولا برای ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌های اکتیو شبکه مورد استفاده هستند. از مهم ترین تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به این موارد اشاره کرد: کابل برای انتقال اطلاعات، پچ پنل، پچ کورد، فیبر نوری که از جدیدترین تکنولوژی های انتقال اطلاعات به شمار می رود و با سرعت بسیار زیادی اطلاعات را منتقل می کند، کیستون پریز، سوکت، رک و نگهدارنده کابل‌ها.