مفصل فیبر نوری

مفصل فیبر نوری چیست؟ همان‌طور که می‌دانید كابل‌ها در يك نقطه شروع و در یک نقطه تمام می‌شوند در كابل كشی برای متصل شدن یک کابل به کابل بعدی و ادامه كار، به یک رابط برای ایجاد این اتصال نیاز است در کابل‌های فیبر نوری نیز همین گونه است و اتصال در این کابل‌ها توسط يك رابط انجام می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت به تجهیزاتی که اتصالات کابل‌های فیبر نوری را برقرار می‌کنند مفصل فیبر نوری می‌گویند.

آن‌ها علاوه بر ایجاد اتصال از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار هستند از جمله محافظت از تارهای متصل شده (فيوژن شده)، نگهدارنده تارها و بسیاری موارد دیگر که یکی از مهمترین ویژگی آن عبارت است از این‌که از ورود آب به داخل كابل جلوگیری می‌کند.

نمایش 1 نتیحه

  • Service Online
  • .
  • .
  • .