تفاوت شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری چیست ؟

آیا می‌دانید تفاوت شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری چیست [...]