سابرک

از سابرک برای مقاصد مختلف بهره می برند. به طور معمول این مدل رک ها در سیستم های کنترلی و کنترل از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سابرک برای مجموعه های کوچکی که دارای هدف خاص و متحدی هستند، کاربرد دارند و در داخل رک کوچک دیگری قرار می‌گیرند تا علاوه بر آنکه از نظر استحکامی شرایط بهتری داشته باشند ، خارج کردن یا تعویض این مجموعه آسان‌ تر و سریع تر انجام گیرد.

برای یک واحد کوچک Remote سابرک با ارتفاع 1U انتخاب مناسبی است. همچنین با ارتفاع 2U تولید شده است . استفاده از این نوع رک برای کامپیوترهای کوچک پیشنهاد می‌شود.

نمایش 1 نتیحه

  • Service Online
  • .
  • .
  • .