محصولات رک و سابرک

رک‌ و سابرک‌ از جمله تجهیزات پسیو شبکه هستند که کاربری‌های خودشان را دارند. کاربری رک‌ و سابرک‌ اندکی تفاوت دارد.

رک یک محفظه فلزی است که در اندازه‌های گوناگونی ساخته شده و بسیار پرکاربرد است. رك با نگهداری سرور در خود از آن محافظت می‌کند و از صدمات فیزیكی از قبیل ضربه و فشار جلوگیری می‌کند، همچنین در كارایی بهتر سرور تاثیرگذار بوده و افزون بر این از سیستم‌های تهویه نیز بهره‌مند است.

سابرک برای مجموعه‌های کوچکی که دارای هدف خاص و متحدی هستند، کاربرد دارد و در داخل رک کوچک دیگری قرار می‌گیرند تا علاوه بر آنکه از نظر استحکامی شرایط بهتری داشته باشند ، خارج کردن و یا تعویض این مجموعه آسان‌ و سریع‌تر انجام گیرد.

محصولات رک و سابرک

رک‌ و سابرک‌ از جمله تجهیزات پسیو شبکه هستند که کاربری‌های خودشان را دارند. کاربری رک‌ و سابرک‌ اندکی تفاوت دارد.

رک یک محفظه فلزی است که در اندازه‌های گوناگونی ساخته شده و بسیار پرکاربرد است. رك با نگهداری سرور در خود از آن محافظت می‌کند و از صدمات فیزیكی از قبیل ضربه و فشار جلوگیری می‌کند، همچنین در كارایی بهتر سرور تاثیرگذار بوده و افزون بر این از سیستم‌های تهویه نیز بهره‌مند است.

سابرک برای مجموعه‌های کوچکی که دارای هدف خاص و متحدی هستند، کاربرد دارد و در داخل رک کوچک دیگری قرار می‌گیرند تا علاوه بر آنکه از نظر استحکامی شرایط بهتری داشته باشند ، خارج کردن و یا تعویض این مجموعه آسان‌ و سریع‌تر انجام گیرد.