محصولات کابل شبکه

کابل شبکه بستری است که برای تبادل داده، اشتراک گذاری و اتصال دستگاه های مختلف در شبکه و بیرون از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. از انواع کابل شبکه به منظور اتصال و کانکت کامپیوترها در توپولوژی های مختلف شبکه ، وسایل شبکه ، روتر ها ، مودم ها و … به یکدیگر و انتقال داده بر روی آن استفاده می شود.کابل‌های شبکه انواع محتلفی دارند از جمله کابل فیبر نوری، کابل زوج سیم به هم تابیده و غیره، که هر یک از انواع کابل شبکه در یک نوع توپولوژی خاص شبکه کاربرد و کارایی دارد.

کابل شبکه بستری است که برای تبادل داده، اشتراک گذاری و اتصال دستگاه های مختلف در شبکه و بیرون از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. از انواع کابل شبکه به منظور اتصال و کانکت کامپیوترها در توپولوژی های مختلف شبکه ، وسایل شبکه ، روتر ها ، مودم ها و … به یکدیگر و انتقال داده بر روی آن استفاده می شود.کابل‌های شبکه انواع محتلفی دارند از جمله کابل فیبر نوری، کابل زوج سیم به هم تابیده و غیره، که هر یک از انواع کابل شبکه در یک نوع توپولوژی خاص شبکه کاربرد و کارایی دارد.

شما با استفاده از این وسیله که جزو تجهیزات پسیو شبکه است می توانید دستگاه های دور و نزدیک را به هم متصل کنید. و همچنین بهتر است بدانید که کابل‌های شبکه بسته به نوع کاربری که دارند دارای روکش‌های مختلفی هستند و ممکن است با حفاظ (روکش) یا بدون حفاظ (روکش) باشند. نامگذاری آن‌ها بر مبنای پهنای باند، سرعت، میزان نویزپذیری، جنس روکش و غیره انجام می‌شود.

محصولات کابل شبکه

کابل شبکه بستری است که برای تبادل داده، اشتراک گذاری و اتصال دستگاه های مختلف در شبکه و بیرون از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. از انواع کابل شبکه به منظور اتصال و کانکت کامپیوترها در توپولوژی های مختلف شبکه ، وسایل شبکه ، روتر ها ، مودم ها و … به یکدیگر و انتقال داده بر روی آن استفاده می شود. کابل‌های شبکه انواع محتلفی دارند از جمله کابل فیبر نوری، کابل زوج سیم به هم تابیده و غیره، که هر یک از انواع کابل شبکه در یک نوع توپولوژی خاص شبکه کاربرد و کارایی دارد.

شما با استفاده از این وسیله که جزو تجهیزات پسیو شبکه است می توانید دستگاه های دور و نزدیک را به هم متصل کنید. و همچنین بهتر است بدانید که کابل‌های شبکه بسته به نوع کاربری که دارند دارای روکش‌های مختلفی هستند و ممکن است با حفاظ (روکش) یا بدون حفاظ (روکش) باشند. نامگذاری آن‌ها بر مبنای پهنای باند، سرعت، میزان نویزپذیری، جنس روکش و غیره انجام می‌شود.