محصولات داکت شبکه

داکت شبکه به کانال هایی گفته می شود که کابل ها در آن قرار می گیرند و ابعاد و کاربری های مختلفی دارند.

داکت‌ها به دسته بندی و مرتب کردن کابل‌ها کمک می کنند و به این ترتیب کابل ها مرتب و منظم می شوند.

پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که داکت از جمله تجهیزات پسیو شبکه است که انواع کابل را در خود جای می دهد.

    محصول ندارد.