محصولات ماژول SFP

ماژول SFP یک دستگاه دارای قابلیتِ اتصال گرم است که به پورت فیزیکی یک دستگاه شبکه متصل می‌شود. از ماژول SFP در شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌شود و دارای یک وجه انتقال (Tx) و یک وجه دریافت (Rx) است. ترانسیور یک لیزر دارد که با طرف دریافت کننده دیگر فیبر نوری در سوی دیگر ارتباط برقرار می‌کند.ماژول SFPها معمولا با کانکتور LC (کانکتور لوسنت) همراه است بر خلاف GBIC که عموما با SC (کانکتور استاندارد) همراه است. به عبارت روشن‌تر، کانکتورهای LC و SC کانکتورهای کابل فیبر نوری هستند که براساس اندازه‌شان تفاوت دارند.

ماژول SFP یک دستگاه دارای قابلیتِ اتصال گرم است که به پورت فیزیکی یک دستگاه شبکه متصل می‌شود. از ماژول SFP در شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌شود و دارای یک وجه انتقال (Tx) و یک وجه دریافت (Rx) است. ترانسیور یک لیزر دارد که با طرف دریافت کننده دیگر فیبر نوری در سوی دیگر ارتباط برقرار می‌کند.ماژول SFPها معمولا با کانکتور LC (کانکتور لوسنت) همراه است بر خلاف GBIC که عموما با SC (کانکتور استاندارد) همراه است. به عبارت روشن‌تر، کانکتورهای LC و SC کانکتورهای کابل فیبر نوری هستند که براساس اندازه‌شان تفاوت دارند.

انواع ماژول SFP با طول موج‌های مختلف در یک فاصله مشخص کار می‌کنند. ماژول‌ها در فواصل از پیش معین شده و با سرعت مشخصی کار می‌کنند و داده‌ها را از طریق فیبر نوری به مقصد منتقل می‌کنند.

محصولات ماژول SFP

ماژول SFP یک دستگاه دارای قابلیتِ اتصال گرم است که به پورت فیزیکی یک دستگاه شبکه متصل می‌شود. از ماژول SFP در شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌شود و دارای یک وجه انتقال (Tx) و یک وجه دریافت (Rx) است. ترانسیور یک لیزر دارد که با طرف دریافت کننده دیگر فیبر نوری در سوی دیگر ارتباط برقرار می‌کند. ماژول SFPها معمولا با کانکتور LC (کانکتور لوسنت) همراه است بر خلاف GBIC که عموما با SC (کانکتور استاندارد) همراه است. به عبارت روشن‌تر، کانکتورهای LC و SC کانکتورهای کابل فیبر نوری هستند که براساس اندازه‌شان تفاوت دارند.

انواع ماژول SFP با طول موج‌های مختلف در یک فاصله مشخص کار می‌کنند. ماژول‌ها در فواصل از پیش معین شده و با سرعت مشخصی کار می‌کنند و داده‌ها را از طریق فیبر نوری به مقصد منتقل می‌کنند.