پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری به فیبر نوری گفته می‌شود که یک سر آن به وسیله کانکتورهای متصل شده از کارخانه بسته شده است و یک سر دیگر آن آزاد است. قسمت دارای کانکتور به تجهیزات متصل می‌شود و سمت دیگر آن به شکل کابل است. پیگتیل فیبر نوری از طریق فیوژن یا اسپلایس مکانیکی بسته شده است.

کابل پیگ تیل با کیفیت به همراه اپلایسینگ فیوژن صحیح باعث عملکرد بهتر کابل فیبر نوری می‌شود. پیگ تیل فیبر نوری معمولا در تجهیزات مدیریت فیبر نوری مانند ODF، جعبه ترمینال فیبر و جعبه توزیع یافت می‌شود.

اگر دو سر فیبر نوری را کانکتور بزنید یک کابل پچ کورد خواهید داشت.

نمایش 11 نتیحه

  • Service Online
  • .
  • .
  • .