محصولات مدیا کانورتر

مدیاکانورتر دستگاهی است که برای ایجاد اتصال بین مدیاهای مختلف شبکه مانند فیبر و کابل کواکسیال طراحی شده است. مدیاکانورتور وظیفه دارد تا ارتباطات بین مدیاهای مختلف را تسهیل کند.

مدیاکانورترها انواع مختلفی دارند و به صورت مدیریتی و غیرمدیریتی ارائه می‌شوند که بسته به نیاز شبکه‌تان می‌توانید مدیا کانورتر مناسب شبکه را انتخاب کنید.

مدیا کانورتر غیر مدیریتی ارتباطی ساده را بین مدیاهای مختلف امکان‌پذیر می‌کند، اما نمی تواند نظارت، تشخیص خطا و تنظیم پیکربندی شبکه را ارائه کند.

مدیا کانورترهای مدیریتی گران‌تر هستند، اما نظارت پیشرفته بر شبکه‌، تشخیص خطا، پیکربندی از راه دور و بسیاری عملکردهای دیگر را ارائه می‌دهند.

محصولات مدیا کانورتر

مدیاکانورتر دستگاهی است که برای ایجاد اتصال بین مدیاهای مختلف شبکه مانند فیبر و کابل کواکسیال طراحی شده است. مدیاکانورتور وظیفه دارد تا ارتباطات بین مدیاهای مختلف را تسهیل کند.

مدیاکانورترها انواع مختلفی دارند و به صورت مدیریتی و غیرمدیریتی ارائه می‌شوند که بسته به نیاز شبکه‌تان می‌توانید مدیا کانورتر مناسب شبکه را انتخاب کنید.

مدیا کانورتر غیر مدیریتی ارتباطی ساده را بین مدیاهای مختلف امکان‌پذیر می‌کند، اما نمی تواند نظارت، تشخیص خطا و تنظیم پیکربندی شبکه را ارائه کند.

مدیا کانورترهای مدیریتی گران‌تر هستند، اما نظارت پیشرفته بر شبکه‌، تشخیص خطا، پیکربندی از راه دور و بسیاری عملکردهای دیگر را ارائه می‌دهند.