محصولات ماینر

ماینر دستگاهی است که برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌شود. احتمالا اصطلاح استخراج بیت کوین به گوش‌تان خورده است.

فرآیند استخراج بیت کوین از طریق دستگاه‌هایی انجام مي‌شود که به آن‌ها ماینر گفته می‌شود.

زمانی که ماینرهای بیت کوین یک بلوک تراکنش جدید ایجاد می‌کنند، بخشی از وظیفه آن‌ها این است که تراکنش‌ها را دقیق انجام دهند تا بیت کوین تکثیر نشود. در اصل هر بیت کوین یک ارز دیجیتال منحصر به فرد است.

ماینرها انواع مختلفی دارند.

محصولات ماینر

ماینر دستگاهی است که برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌شود. احتمالا اصطلاح استخراج بیت کوین به گوش‌تان خورده است.

فرآیند استخراج بیت کوین از طریق دستگاه‌هایی انجام مي‌شود که به آن‌ها ماینر گفته می‌شود.

زمانی که ماینرهای بیت کوین یک بلوک تراکنش جدید ایجاد می‌کنند، بخشی از وظیفه آن‌ها این است که تراکنش‌ها را دقیق انجام دهند تا بیت کوین تکثیر نشود. در اصل هر بیت کوین یک ارز دیجیتال منحصر به فرد است.

ماینرها انواع مختلفی دارند.