محصولات بلاک چین

بلاک چین (Blockchain) از دو کلمه بلاک (Block) و چین یا زنجیره (Chain) تشکیل شده است. پس بلاک چین به معنای زنجیره بلاک‌ها یا بلوک‌ها است.

بلاک چین با اجازه توزیع نه تکثیر اطلاعات دیجیتال، توانست پایه اصلی نوع جدیدی از اینترنت را بنا کند.

این فناوری در اصل برای ارز دیجیتال یعنی بیت کوین ایجاد شد ولی جامعه فناوری اکنون توانسته است کاربری‌های بالقوه دیگری را نیز برای فناوری بلاک چین شناسایی کند.

محصولات بلاک چین

بلاک چین (Blockchain) از دو کلمه بلاک (Block) و چین یا زنجیره (Chain) تشکیل شده است. پس بلاک چین به معنای زنجیره بلاک‌ها یا بلوک‌ها است.

بلاک چین با اجازه توزیع نه تکثیر اطلاعات دیجیتال، توانست پایه اصلی نوع جدیدی از اینترنت را بنا کند.

این فناوری در اصل برای ارز دیجیتال یعنی بیت کوین ایجاد شد ولی جامعه فناوری اکنون توانسته است کاربری‌های بالقوه دیگری را نیز برای فناوری بلاک چین شناسایی کند.