کابل پچ کورد فیبر نوری LC به ‌LC

یکشنبه ۰۳ اسفند ١۳٩٩
توسط: بهروز
٧۰ بازدید
بهروز
پارت نامبر:
ITT-09786
برند:
نگزنس

کابل پچ کورد فیبر نوری 5 متری LC به LC
با برند نگزنس می باشد
0