کیستون Cat6 Screened نگزنس

کیستون (Keystone) یک قطعه کوچک که دارای نوعی کانکتور مادگی [...]

1 سال پیش

کیستون Cat6A Screened نگزنس

کیستون (Keystone) یک قطعه کوچک که دارای نوعی کانکتور مادگی [...]

1 سال پیش

کیستون Cat5e UTP نگزنس

کیستون (Keystone) یک قطعه کوچک که دارای نوعی کانکتور مادگی [...]

1 سال پیش

کیستون Cat6 UTP نگزنس

کیستون (Keystone) یک قطعه کوچک که دارای نوعی کانکتور مادگی [...]

1 سال پیش

قاب پریز شبکه توکار نگزنس

قاب پریز شبکه توکار نگزنس از قسمت های مهم و [...]

1 سال پیش

قوطی روکار نگزنس

انتخاب پریز و قوطی روکار نگزنس مناسب و نصب استاندارد [...]

1 سال پیش

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته مالتی مود

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته مالتی مود OM3 شماره [...]

1 سال پیش

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته مالتی مود

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته مالتی مود که قطر [...]

1 سال پیش

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته مالتی مود

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته مالتی مود قطر هر [...]

1 سال پیش

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته سینگل مود

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته سینگل مود از 8 [...]

1 سال پیش

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته سینگل مود

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته سینگل مود از 24 رشته [...]

1 سال پیش

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته سینگل مود

در تکنولوژی های امروزه که هر روز یک فناوری جدیدی [...]

1 سال پیش

کاست پچ پنل فیبر نوری نگزنس

کاست پچ پنل فیبر نوری نگزنس از لوازم جانبی پچ [...]

1 سال پیش

آداپتور فیبر نوری نگزنس مالتی مود داپلکس SC

آداپتور فیبر نوری نگزنس مالتی مود داپلکس SC وسیله کوچکی است [...]

1 سال پیش

آداپتور فیبر نوری نگزنس مالتی مود داپلکس LC

آداپتور فیبر نوری نگزنس مالتی مود داپلکس LC وسیله کوچکی [...]

1 سال پیش

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت دوتایی نگزنس

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت دوتایی نگزنس یا پانل [...]

1 سال پیش