ماینر T2Tz 30Th برند INNOSILICON

ماینر T2Tz 30Th برند INNOSILICON با نرخ هش 30Th/s یکی [...]

2 ماه پیش