پاور APW7 Antminer

پاور APW7 Antminer یکی از انواع پاورهایی است که برای [...]

2 ماه پیش

انت ماینر Antminer T17 58TH

انت ماینر Antminer T17 58TH یکی دیگر از ماینرهای ارز دیجیتال یا [...]

2 ماه پیش

انت ماینر Antminer T17 با نرخ هش 38TH/s

انت ماینر Antminer T17 با نرخ هش 38TH/s یکی دیگر [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer T17 با نرخ هش 42TH/s

انت ماینر Antminer T17 با نرخ هش 42TH/s یکی دیگر [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S17 Pro با نرخ هش 50TH/s

انت ماینر Antminer S17 Pro با نرخ هش 50TH/s یکی [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s

انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s یک مدل [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S17 با نرخ هش 53TH/s

انت ماینر Antminer S17 با نرخ هش 53TH/s یکی دیگر [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 17TH/s

انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 17TH/s یکی [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S17 Pro با نرخ هش 56TH/s

انت ماینر Antminer S17 Pro با نرخ هش 56TH/s با [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 16TH/s

انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 16TH/s یک [...]

10 ماه پیش

انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s

انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s یک ورژن [...]

10 ماه پیش